دوشنبه, اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

احراز هویت

لطفاً برای انجام احراز هویت در پلتفرم جیبیتکس ، مطابق دستورالعمل زیر اقدام نمایید. آموزش ویدئویی این فرآیند نیز در...

واریز تومان

لطفاً جهت انجام واریز وجه به کیف پول تومانی خود در پلتفرم جیبیتکس ، مطابق دستورالعمل ذیل اقدام فرمائید. همچنین...

واریز رمزارز

لطفاً برای واریز رمزارز به کیف پول رمزارزی خود در پلتفرم جیبیتکس ، مطابق دستورالعمل زیر اقدام نمایید. همچنین آموزش...

برداشت تومان

برای برداشت وجه یا مبلغ مورد نظر خود از کیف پول جیبیتکس می‌بایست مطابق دستورالعمل زیر اقدام فرمائید. آموزش ویدئویی...

برداشت رمزارز

برای برداشت رمزارز مورد نظر خود از کیف پول جیبیتکس ، می‌بایست مطابق دستورالعمل زیر اقدام فرمائید. آموزش ویدئویی این...